Konceptudvikling

Vi udvikler og designer arkitektoniske og pædagogiske koncepter, baseret på solid research og jeres behov og ønsker. At have et fuldt konceptprogram, der samtænker pædagogik og arkitektur, gør det lettere at arbejde ud fra et fælles grundlag; at holde den røde tråd gennem hele processen; og at etablere et fælles sprog og retning for alle aktører i et skoleprojekt: bygherre, arkitekter og fagpersonale.


Foredrag & work-shops

Vi er altid villige til at dele ud af vores viden omkring skolearkitektur, design af læringsmiljøer og organisering af institutionsstrukturer, om det være sig på en konference, universiteter, skoler, dagtilbud, museer, etc. CEO Kasper Kjeldgaard Stoltz er en erfaren og passioneret foredragsholder med en udpræget evne til at gøre kompleks videnskab forståelig og konkret.


Re-design

Vi behøver ikke at rive institutionen ned og bygge en ny for at bringe den ind i det 21. århundrede, og skabe mere optimale og inspirerende undervisningslokaler og læringsmiljøer. Meget kan gøres indenfor de eksisterende rammer. Ved hjælp af kortlægnings- og rumanalyser kan vi gentænke og arealoptimere jeres institution, og i højere grad skabe inspirerende rum, der øger børns læring og generelle trivsel.


Nyt skolebyggeri

Vi teamer gerne op på byggekonkurrencer. Skole- og institutionsarkitektur er nogle af de mest komplekse former indenfor byggeri, og kræver teams med mange forskellige fagligheder og ekspertiser. Med vores viden om læringsrum og 0-18 årsområdet, styrker vi teamets chancer for at vinde.


Studieture

Behøver I inspiration til et nyt skoleprojekt, eller vil I bare gerne hente viden fra andre skoler, så lad os vise jer nogle af de bedste skoler i Danmark. Vi arrangerer guidede studieture for lærerkollegier, arkitektteams, kommuner, mm. til skoler og institutioner, der har stor praksiserfaring med netop det, I gerne vil blive bedre til eller vide mere om.


Bygherrerådgivning

Vi hjælper politikere, kommuner og andre beslutningstagere med at kvalificere og kvalitetssikre deres beslutninger omkring udvikling af skolesystemer, vision- og byggeprogrammer. Derved kan vi sikre at jeres beslutninger bliver truffet på et validt, forskningsbaseret grundlag, og ikke blot på personlige holdninger, traditioner og vanetænkning.