rummets sprog Kasper Kjeldgaard stoltz language of space læringsrum skolearkitektur

VI VANDT!

[RUMMETS SPROG] har, sammen med FRIIS & MOLTKE Architects, Møller & Grønborg landskabsarkitekter, Tækker Rådgivende Ingeniører og FM Bygningsdrift, vundet arkitektkonkurrencen om en ny folkeskole ved Vadehavet, med et forslag, der samtænker pædagogisk praksis, fremtidens dannelsesideal med en bæredygtig og kontekstfølsom arkitektur.

 

 

 

Skolen er udformet, så de fysiske rammer matcher og understøtter principperne i ”21st Century Learning Skills”; et sæt af kompetencer, som fremtidens borgere må besidde for at kunne begå sig og trives, personligt såvel som arbejdsmæssigt, i det samfund de vil møde, når de senere træder ud af skolen.  Skolens rum og deres indbyrdes relationer og disponering er designet til at kunne understøtte en læringskultur, hvor der arbejdes på tværs af fagrækken, i meningsfulde og autentiske projektforløb – hvor fagene, lærerne og eleverne arbejder sammen mod et fælles mål og konkrete løsninger på virkelige spørgsmål. Samtidig er der i designet af projektet stort fokus på, at de nye rammer inviterer til fysisk aktivitet og bevægelse gennem hele skoledagen, og ikke kun i de sølle to timer, der er afsat til idræt i den danske folkeskole.

Vi har i samarbejde med særligt Friis&Moltke udviklet et bygnings- design, der gør det muligt at vægte teori og praksis ligeligt i alle fag og hos alle elever og i alle læringssituationer – hvor det er elevernes kreative og kritiske tænkning, der kommer i spil i undersøgende og skabende praksisfællesskaber. Vi ved, at vores adfærd og tænkning tager form af den situation, vi befinder os i – derfor har læringsrummets form og muligheder – dets arkitektur – stor betydning for selve læringsprocessen.

Vores forslag blev valgt ved enstemmig vedtagelse, og skilte sig bl.a. ud fra de øvrige forslag, ved sin stærke og gennemførte samtænkning af pædagogik og arkitektur.

Fra dommerbetænkningen lød det bl.a.:

 

Forslaget har formået at tilvejebringe en særlig spændende løsning på opgaven med et særdeles stærkt og fleksibelt koncept, der i den videre bearbejdning har den grundlæggende robusthed til at kunne afbalancere både Tønder Kommune og brugernes mere specifikke krav og behov frem mod realiseringen” (…) ”Dommerkomitéen finder, at forslagets nyfortolkende og dog klart aflæselige udgave af værftsgården er overbevisende. Et indlevet, stedsforankret og dermed sikkert formmæssigt arkitektonisk hovedgreb

 

 

rummets sprog Kasper Kjeldgaard stoltz language of space læringsrum skolearkitektur

Vi har lagt skolen ude i landskabet, skærmet mod den bagvedliggende by af et levende hegn af store træer. Således peger skolen ud mod marsken og Vadehavet for enden af horisonten. De karakteristiske knækkede længer, trækker landskabet helt op til muren, og de mange overdækkede terrasser der ligger i direkte forbindelse med undervisningslokalerne kan, når vejret tillader det, fungere som en udvidelse af de indre læringsrum og skabe ekstra plads til mere varierede undervisningsformer. Samtidig gøres det muligt, i et landskab der ellers er præget af kraftige vinde, at opholde sig udenfor i læ for vejr og vind.De nære uderum er nøje designet til at kunne facilitere en lang række forskellige undervisningsfaciliteter, og indbyder både til uformel leg og formel undervisning.

 

Rummets sprog friis og moltke vadehavet skærbæk fremtidens skole læringsrum læringsmiljøer skolearkitektur

 

 

Rummets sprog Kasper Kjeldgaard Stoltz language of space skærbæk skole friis og Moltke

Det bedste af det hele; Vi har lavet et stort observatorium, der også kan bruges af lokalbefolkningen uden for skolens åbningstid. Det unikke landskab, hvor der er god chance for at se bl.a. havørn, vil gøre observatoriet til en værdifuld ressource ind i naturfagsundervisningen, og samtidig skabe et samlingspunkt i byen, for alle der interesserer sig for områdets unikke natur. 

 

 

Læs mere om skoleprojektet på Tønder Kommunes egen hjemmeside.

Kommunen har ligeledes lavet en kort video fra offentliggørelsen: