Kasper Kjeldgaard Stoltz rummets sprog

Hvor leger børn bedst?

Kvalitetssikring af Københavns daginstitutioner

Vi er glade for at have indgået en kontrakt med Københavns kommune med henblik på at optimere de fysiske rammer i kommunens dagtilbud.

 

Der er tale om et pilotprojekt, bestående af af 2 store inspirationsseminarer (BUF Akademi), besøg på 10 institutioner og en masterclasses for kommunens pædagogiske konsulenter.

 

Ydermere vil ti institutioner kunne ansøge om et særskilt rådgivningsforløb, hvor vi kommer ud og ser nærmere på, hvad der kan gøres inden for institutionens eksisterende rammer, med henblik på at forbedre kvaliteten af rummene.

Tilmelding til seminar kan ske her

http://www.bufakademi.kk.dk/DetailKursus.aspx?id=100807&sitepath=paedagogik

buf-afuk Kasper Kjeldgaard stoltz rummets sprog language of space

foto fra 1. seminar den 15. marts 2018 på AFUK