Holdet

Sidse Holte

Skoleområdet
Cand. pæd. materiel kultur
Projektledelse og brugerprocesser
sh@rummets-sprog.dk

LÆS MERE

Marie Toudal Rummets sprog

Marie Toudal

Skoleområdet
BA (Ed)
Didaktisk design og kvalitetssikring
mt@rummetssprog.dk

LÆS MERE

maria_kaare_petersson

Maria Kaare Petersson

Dagtilbudsområdet
cand. pæd. psyk
Analyse og udvikling
mp@rummetssprog.dk

LÆS MERE

Lasse Vangsgaard Rummets sprog

Lasse Vangsgaard

Dagtilbudsområdet
Cand. pæd i antropologi
research og udvikling
lv@rummetssprog.dk

LÆS MERE